Left Brain - The Right Way To Grow
Left Brain Marketing - Bergen
  • Left Brain AS
  • Øvre Korskirkesmug 2B
  • 5018 Bergen
  • Tlf.: 92084522
  • post (at) leftbrain.no
  • Kart
PRELOADER

vekst

Left Brain gir deg bedre konkurransekraft og økt lønnsomhet...

...gjennom et optimalisert samspill mellom 
innovasjon, strategi, markedsføring og teknologi.

Hvilket  gir deg det beste innen strategi- & markedsrådgivning, 
prosjektledelse, systemarkitektur, systemutvikling og
IT-rådgivning...

...samt evnen til å integrere forretningskritisk innsikt med
teknologiske muligheter. Noe som er avgjørende for innovasjon
og kunne lykkes i markedet.

 
 
Left Brain Marketing på 30 sekunder

Left Brain på 30 sekunder 

Du kjenner kanskje til utfordringen med å integrere forretningsmodeller som sikrer kokurransekraft og lønnsomhet, med teknologiske muligheter...

Hvilket gjør at mange setter i gang forretningsinitiativ og markedsprogram som ikke henger sammen med IT-siden.

Det vi gjør er å tilby helhetlige leveranser som fokuserer på hele virksomhetens verdikjede inkludert strategi, markedsføring og IT...

Hvilket betyr at vi tilbyr både strategi- og markedskonsulenter,  IT-konsulenter og integrerte prosjektteam, som reduserer avviket mellom forretningssiden og IT-siden...

Fordelen er at du øker markedsandelene, salget og servicegraden, samtidig som du får realisert de forventede gevinstene fra virksomhetskritiske IT-prosjekter!